หน้าแรก | เนื้อหาสาระ | เวปบอร์ดเก่า | เวปบอร์ดใหม่ | ลิงค์ RC | สมุดเยี่ยมชม | แฟ้มภาพ
   

รายการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ณ สนามบินเล็กศรีสมาน วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 (แข่งขั้นวันเดียว)
 

รายละเอียดโปรแกรมการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
 

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549
8.30 น.    เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
9.00 น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
9.30 น.    แข่งขัน CLUBMAN CLASS
     * * * ทัชแอนด์โกน้ำมัน ผ่านเส้น 2 เส้นกว้าง 2 เมตร
     * * * บินลอดสายรุ้ง น้ำมัน บินลอดสายรุ้ง 2 เส้น
     * * * SPORTER ไพล่อน
     * * * บินลงตรงจุด
     * * * เฮลิคอปเตอร์ FUN FLY
     * * * บินลอดสายรุ้ง ไฟฟ้า บินลอดสายรุ้ง 2 เส้น
     * * * บินลงตรงจุด (ไฟฟ้า)
18.30 น.  เชิญร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) พร้อมแจกรางวัล
****** ระหว่างช่วงพักการแข่งขันมีการบินโชว์ประเภทต่างๆ *******

เนื่องจากเพื่อน ๆ เครื่องบินไฟฟ้าได้ขอร้องให้จัดแข่งขันเครื่องบินไฟฟ้าครั้งนี้ด้วย ทางคณะผู้จัด
การแข่งขันจึงได้ตกลงให้มีการแข่งขันเครื่องบินไฟฟ้าขึ้น 2 ประเภทเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ ได้ร่วมสนุก
กันอย่างเต็มที่

และเพื่อความสะดวกเพื่อนสมาชิกและร้านค้าติดต่อที่
คุณ บุญเลิศ โทร 01-6317030    ( สำหรับร้านค้าไม่มีค่าใช้จ่าย)

 
 
 
  กติกาการแข่งขัน CLUBMAN CLASS
การแข่งขันครั้งนี้ ไม่จำกัดรูปแบบ ,ขนาด เครื่องบินหรือเครื่องยนต์
 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องนำเครื่องบินไปวางรวมกันไว้ ณ บริเวณที่กรรมการกำหนด และพร้อมที่จะทำการแข่งขันลำดับต่อไป และผู้เข้าแข่งขันจะติดเครื่องยนต์ได้เมื่อกรรมการสั่งให้ติดเครื่องยนต์
 2. ห้ามมิให้บินทดสอบในระหว่างการแข่งขัน
 3. ให้มีผู้ช่วยนักบินได้ไม่เกิน 2 คน สำหรับติดเครื่องยนต์ นำเครื่องบินวางที่จุดเริ่มบิน และผู้ช่วยนักบิน
  ( CALLER ) สำหรับขานท่าบิน 1 คน แต่ผู้ช่วยนักบินนั้น ห้ามเข้าทำการช่วยเหลือตรวจ ปรับชุดวิทยุ
  และหรือปุ่มบังคับใด ๆ โดยเด็ดขาด
 4. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดเครื่องยนต์และนำเครื่องบินวางที่จุดเริ่มบินและเริ่มบินได้ภายใน 3 นาที เมื่อกรรมการสั่งให้ติดเครื่องยนต์ หากผู้ช่วยนักบินขานท่าบินแล้ว เครื่องยนต์ดับและเครื่องบินยังไม่พ้นพื้น Runway
 5. ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ที่จะติดเครื่องยนต์ใหม่ได้ภายใน 3 นาที ท่าบินขึ้นต่อมาไม่นับคะแนนให้ และหากอยู่ในระหว่างการแข่งขัน เครื่องยนต์ดับ การแข่งขันในรอบนั้นเป็นสิ้นสุด จะคิดคะแนนให้เฉพาะท่าบินที่บินที่บินครบถ้วนสมบูรณ์
 6. แต่ละท่าจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน กรรมการจะตัดคะแนนจากการบินของนักบิน 1 ,2 และ 3 คะแนน ตามความผิดพลาดของการบินที่เกิดขึ้นมากน้อยตามลำดับความรุนแรง
  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องบินตามลำดับท่าบินที่กำหนดไว้ ถ้าบินผิดลำดับท่าบิน จะไม่มีการตัดสินให้คะแนน
 7. ท่าบินใดบินไม่จบท่าคะแนนเป็นศูนย์

การบินแต่ละท่า นักบินจะต้องบินอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านขนานสมมุติบนท้องฟ้า กำหนดระยะห่างจากจุดยืนบิน 150 เมตร โดยเส้นตรงที่ลากจากจุดยืนบินไปสู่พื้นที่การบินถึงธงที่ปักไว้ ด้านข้างทั้งสองด้านไม่เกินปลายสุดของเส้นตรงที่ลากทำมุม 60 องศาจากเส้นกลางจุดยืนบินไปถึงปลายสุดของเส้นระยะห่าง 150 เมตร ที่ลากขนานกับแนว Runway กำหนดโดยธงที่ปักไว้ ความสูงต้องไม่เกิน 60 องศา การบินที่ไม่อยู่ในแนวกึ่งกลางสำหรับท่าบินที่ต้องทำตรงกลาง และการบินที่ล้ำออกนอกกรอบจะถูกหักคะแนนทุกครั้ง

ผู้ขานท่าบินจะเป็นผู้เข้าแข่งขันหรือผู้ช่วยนักบินก็ได้ โดยให้ขานชื่อท่าบินก่อนและขานว่า “เริ่ม” หรือ “เริ่มบิน” เมื่อเริ่มทำท่าบิน และเมื่อจบท่าบินให้ขานว่า “จบ” หรือ “จบท่าบิน” ให้กรรการได้ยินชัดเจน

การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันแบบสาธิต ผู้เข้าแข่งขันได้สิทธิ์บินคนละ 1 เที่ยวบิน ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศที่ 1 ,รองชนะเลิศที่ 2 ตามลำดับ

คำตัดสินของกรรมการกลางถือเป็นที่สุด

 
 
 
  คำอธิบายท่าบิน CLUBMAN AEROBATICE MANEUVER
 1. ลำดับการบินขึ้น ( Take Off Sequence )

  เครื่องบินหยุดนิ่งตรงจุดที่กำหนด ผู้ช่วยนักบินขานท่าบิน นักบินนำเครื่องขึ้นตามแนวทวนลมยกตัว
  ขึ้นให้อยู่ในแนวระดับ เลี้ยว 90 องศา บินตรงไปตามแนวขวางลม เลี้ยว 90 องศา แล้วเลี้ยวโค้งต่อไป
  เป็นมุม 270 องศา วนกลับมาในแนวทิศทางตามลม บินตรงต่อไป ผู้ช่วยนักบินขานจบท่าบิน
  หมายเหตุ - ไม่บินตามลำดับ , บินวนกลับมาอ้อมหลังจุดยืนบิน คะแนนเป็นศูนย์

   

 2. เลข 8 สี่เหลี่ยม แนวนอน ( Horizontal Square Figure Of 8 )

  บินตั้งหลักกลับมาในแนวระดับ ผู้ช่วยนักบินขานท่าบิน นักบินเริ่มบินจากจุดยืนบินผ่านหน้าไป
  ทางขวามือ แล้วเลี้ยวซ้าย 90 องศา คืนปีกบินอยู่ในแนวระดับ บินตรงออกไปข้างหน้าให้ได้ระยะ
  ครึ่งหนึ่งของเลข 8 แล้วเลี้ยวซ้าย 90 องศา คืนปีกบินให้อยู่ในแนวระดับ บินตรงไปผ่านจุดยืนบิน
  ไปทางซ้ายมือ (เป็นแนวเส้นตรงกลางของเลข 8) เลี้ยวขวา 90 องศา คืนปีกอยู่ในแนวระดับ บินตรง
  ออกไปข้างหน้าให้ได้ระยะอีกครึ่งหนึ่งของเลข 8 เลี้ยวขวา 90 องศา คืนปีกให้อยู่ในแนวระดับ บิน
  ผ่านหน้าจุดยืนบินไปทางขวามือ (เป็นแนวด้านบนของเลข 8) บินเลี้ยวขวา 90 องศา คืนปีกอยู่ใน
  แนวระดับ บินตรงกลับเข้ามา เลี้ยวขวา 90 องศาระยะครึ่งหนึ่งของเลข 8 (เป็นแนวเส้นตรงกลาง
  ของเลข 8 ) คืนปีกให้อยู่ในแนวระดับ บินตรงไปผ่านจุดยืนบินไปทางซ้ายมือ เลี้ยวซ้าย 90 องศา
  คืนปีกให้อยู่ในแนวระดับ บินตรงกลับเข้ามาถึงแนวระดับก่อนทำท่าบิน เลี้ยวซ้าย 90 องศา คืนปีก
  ให้อยู่ในแนวระดับ บินตรงไปถึงจุดเริ่มบิน ผู้ช่วยนักบินขานจบท่าบิน
  หมายเหตุ - บินไม่มองไม่เห็นเป็นเลข 8 คะแนนเป็นศูนย์
  บินต้องอยู่ในแนวระดับ ,บินคืนปีกทุกครั้งที่เลี้ยว,สี่เหลี่ยมทั้งสองรูปต้องมีขนาด เท่ากัน ( สี่เหลี่ยมจตุรัส)

   

 3. วงกลมตั้งใน 1 วง ( 1 Inside Loop )

  บินตั้งหลักกลับมาในแนวระดับด้านล่าง ก่อนถึงจุดยืนบินผู้ช่วยนักบินขานท่าบิน นักบินเริ่มบิน
  ผ่านจุดยืนบิน แล้วดึงเป็นวงโค้งขึ้นไปถึงแนวระดับด้านบนผ่านจุดยืนบิน แล้วดึงเป็นวงโค้งต่อ
  บรรจบกับจุดเริ่มบินด้านล่าง ให้ครบเป็นวงกลม 1 วง ผู้ช่วยนักบินขานจบท่าบิน
  หมายเหตุ - บินให้เป็นวงกลมให้จุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ตรงกับจุดยืนบิน
  - บินต้องเป็นรูปโค้งวงกลมไม่เป็นเหลี่ยม
  - แนวระดับก่อนเข้าท่าบิน กับแนวระดับออกจากท่าบิน ต้องอยู่ในแนวเดียวกัน

   

 4. วงกลมตั้งนอก 1 วง ( 1 Outside Loop )

  บินตั้งหลักเข้ามาในแนวระดับด้านบน ก่อนถึงจุดยืนบินผู้ช่วยนักบินขานท่าบิน นักบินเริ่มบิน
  ผ่านจุดยืนบินด้านบน แล้วดันให้ทิ่มหัวลงมาเป็นวงโค้งลงมาถึงแนวระดับด้านล่างบินผ่านจุดยืน
  บินแล้วดันขึ้นเป็นวงโค้งต่อไปบรรจบกับจุดเริ่มบินด้านบนให้ครบเป็นวงกลม 1 วง ผู้ช่วยนักบิน
  ขานจบท่าบิน
  หมายเหตุ - บินให้เป็นวงกลมให้เส้นจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ตรงจุดยืนบิน
  - บินต้องเป็นโค้งวงกลมไม่เป็นเหลี่ยม
  - แนวระดับก่อนเข้าท่าบิน กับแนวระดับออกจากท่าบิน ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน

   

 5. หมุนตัวแนวระดับ 2 รอบ ( 2 Rolls )

  บินตั้งหลักเข้ามาในแนวระดับ ก่อนเข้าท่าบินผู้ช่วยนักบินขานท่าบิน นักบินเริ่มบินหมุนตัวก่อน
  ผ่านจุดยืนบิน หมุนต่อไปให้ครบ 2 รอบ ในแนวระดับ ผู้ช่วยนักบินขานจบท่าบิน
  หมายเหตุ - ก่อนเข้าท่าบิน ขณะหมุนตัว และออกจากท่าบินต้องอยู่ในแกนของแนวระดับ
  - จังหวะของการหมุนแต่ละรอบต้องเท่ากัน ,หมุนตัวรอบที่ 1 และรอบที่ 2
  แบ่งให้อยู้ที่จุดกึ่งกลาง

   

 6. พลิกตัวยอดวง ( Immelman )

  บินตั้งหลักเข้ามาในแนวระดับ ผ่านจุดยืนบินไปทางด้านข้าง ผู้ช่วยนักบินขานท่าบิน นักบินเริ่ม
  บินโดยบินในแนวระดับต่อไประยะหนึ่งแล้วดึงขึ้นเป็นรูปครึ่งวงกลม เมื่อถึงยอดวงให้พลิกตัว
  ครึ่งรอบ แล้วบินออกไปในแนวระดับด้านบนระยะหนึ่ง ผู้ช่วยนักบินขานจบท่าบิน
  หมายเหตุ - แนวระดับก่อนเข้าท่าบินและแนวระดับออกจากท่าบินต้องบินเป็นแนวขนาน
  - เวลาดึงขึ้นไปต้องเป็นวงโค้งไม่เป็นเป็นเหลี่ยม

   

 7. หมุนตัวพลิกกลับ ( Split ‘S’ )

  บินตั้งหลักในแนวระดับด้านบน ผ่านจุดยืนบินไปทางด้านข้าง ก่อนเข้าท่าบินผู้ช่วยนักบิน
  ขานท่าบิน นักบินเริ่มบินในแนวระดับต่อไประยะหนึ่งพลิกตัวครึ่งรอบ แล้วดึงลงมาเป็นรูป
  โค้ง ครึ่งวงกลมกลับลงมาในแนวระดับด้านล่าง บินต่อไประยะหนึ่ง
  ผู้ช่วยนักบินขานจบท่าบิน
  หมายเหตุ - แนวระดับด้านบนและด้านล่างต้องขนานกัน
  - เวลาดึงลงมาต้องเป็นวงโค้งไม่เป็นเหลี่ยม

   

 8. ครึ่งวงเลข 8 ( Half cuban 8 )

  บินตั้งหลักเข้ามาในแนวระดับด้านล่างบินผ่านจุดยืนบินไปทางด้านข้าง ผู้ช่วยนักบินขานท่า
  บิน นักบินเริ่มบินในแนวระดับระยะหนึ่งแล้วดึงเครื่องขึ้นเป็นวงโค้ง 270 องศา แล้วพลิกตัว
  ครึ่งรอบ บินออกทำมุม 45 องศาออกไปในแนวระดับด้านล่าง ผู้ช่วยนักบินขานจบท่าบิน
  หมายเหตุ - วงโค้งที่ดึงขึ้นไปต้องเป็นโค้งวงกลมไม่เป็นเหลี่ยม
  - แนวระดับก่อนเข้าท่าบินกับออกจากท่าบินต้องอยู่ในแนวเดียวกัน

   

 9. บินลง (Landing)

  บินตั้งหลักมาในแนวระดับ ตรงกับ Runway ผู้ช่วยนักบินขานท่าบิน นักบิน บินลดระดับ
  ลง เผยอลำ ( Flare ) เพื่อสัมผัสพื้น Runway ตรงตำแหน่งที่กำหนด ผู้ช่วยนักบินขานจบท่า
  บิน
  หมายเหตุ - บินลงกระแทกพื้นเครื่องดับ,ลงถึงพื้นเครื่องบินส่ายไปมา ,ลงก่อนหรือเลย
  ตำแหน่งที่กำหนด คะแนนเป็นศูนย์

   

 

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ หรือติดตามได้ที่ WWW.RCTHAI.NET

หน้าแรก | เนื้อหาสาระ | เวปบอร์ดเก่า | เวปบอร์ดใหม่ | ลิงค์ RC | สมุดเยี่ยมชม | แฟ้มภาพ